FINALE AZ OKTATÁSBAN
Használja ki a Finale programokban rejlő lehetőségeket! • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!
 • Használja a Finale által készített feladatlapokat, hallásfejlesztő gyakorlatokat!

  Élvezze a kész anyagok nyújtotta előnyöket!

  Készítsen ön is munkalapokat tanítványai számára!
  Próbálja ki a Finale programot!FINALE FELADATLAPOK, HALLÁSFEJLESZTŐ GYAKORLATOK


A Finale kottagrafikai alkalmazás a 2010-es verziótól már tartalmaz a zenetanárok – elsősorban a szolfézstanárok – számára kész zenei anyagokat (Repertoire), valamint olyan feladatlapokat és hallásfejlesztő gyakorlatokat (Worksheets), amelyek segítséget nyújthatnak a zeneiskolai szolfézsoktatásban. A program fejlesztői által készített feladatlapok és hallásfejlesztő gyakorlatok remekül alkalmazhatók a tanítási órákon, melyeket kedvünk szerint módosíthatunk, továbbá ötleteket meríthetünk belőlük és ízlésünknek, elvárásainknak, s az általunk tanított osztályok tudásszintjének megfelelően létre is hozhatjuk saját feladatlapjainkat.

A program által kínált feladatlapok jó szolgálatot tehetnek mindazok számára, akik csak most ismerkednek a Finaléval, ennek ellenére színvonalas anyaggal szeretnék meglepni tanítványaikat, valamint azok számára is, akik, bár birtokában vannak a program használatához szükséges ismeretanyagnak, de nincs idejük ilyen típusú feladatlapok elkészítésére.

 


FINALE A SZOLFÉZSOKTATÁSBAN

 

A feladatlapok egyik legfontosabb tulajdonsága azok megszólaltathatóságában rejlik. Ez rendkívül hasznos segítség mind szolfézsórákon, mind pedig otthoni használatra, főként zenei pályára készülő vagy már ott tanuló diákok számára, mivel lehetőséget biztosít – tanórán kívül is – a különféle dallam-, hangköz-, hangzat-, ritmus- és összhangzattani példák otthoni környezetben történő lejegyzésére, tanári „közreműködés” nélkül.

 


 

A Finale NotePad (a Finale ingyenesen letölthető, ám regisztrációhoz kötött programjának) használatával tovább színesíthetjük zenei foglalkozásainkat, bővítve az interaktív tábla alkalmazási lehetőségeit.

 


Töltse le és próbálja ki a NotePad programot!

 

A Finale programmal elkészített feladatlapok és hallásfejlesztő gyakorlatok a NotePad alkalmazás segítségével könnyedén használhatók a tanítási órákon, valamint otthon. 

A NotePad program remekül funkcionál továbbá az interaktív táblával rendelkező szolfézs-foglalkozásokon olyan esetekben is, amikor például egy feldolgozásra váró dallamot szeretnénk mindenki számára láthatóvá tenni. A NotePad segítségével érdekesebbé, színesebbé varázsolhatjuk a feldolgozott zenei anyag (legyen az dallampélda, vagy valamilyen ritmusgyakorlat) táblára történő felírását, hiszen nemcsak, hogy beállíthatjuk a számunkra legmegfelelőbb hangszerhangot, hanem kottaírás közben – valós időben – hallhatjuk is a beírt hangokat. A lekottázást követően különféle dinamikai és előadási utasításokkal, valamint egyéb zenei jelzésekkel (artikulációkkal) láthatjuk el dallamunkat – gyakorolva az egyes zenei jelzések kottában történő elhelyezését, s azok jelentőségét –, amit a beírást követően meg is hallgathatunk, végül elmenthetünk, s megoszthatjuk azt az osztály minden egyes tagjával. 

A kreativitás készségének fejlesztésében szintén eredményesen alkalmazhatjuk a Finale ingyenesen letölthető NotePad programját.

Egyes házi feladatként elkészítendő gyakorlatok is érdekesebbé, színesebbé tehetők a NotePad alkalmazás segítségével. Bevethetjük például a tanulók dallamalkotási, mondhatni zeneszerzői kvalitásainak fejlesztésében, a különféle ütemmutatókban történő ritmusgyakorlatok elkészítésében, s egyéb zenei feladattípusok megalkotásában. A lehetőségek szinte határtalanok.

 

 


 

 

 

FINALE A GYAKORLÁSBAN

 

A program az általunk leírt többszólamú (mind hangszeres, mind pedig énekes) zenei idézetek, gyakorlatok egyes szólamainak megtanulását is elősegítheti, ugyanis így lehetősége nyílik a növendékeknek – szólamuk elnémítása vagy lehalkítása mellett, a körülvevő szólamok lejátszása közben – a megtanulandó szólam gyakorlására.
FINALE A KAMARAZENÉBEN

 

A Finale nagy segítség lehet a kamarazene területén is, amely nemcsak hangszeres, hanem szolfézsórákon is jelentős szerephez juthat. A feldolgozásra szánt darab hangszer- és ritmusszólamainak összeállításában (a partitúra és az egyes szólamok elkészítésében), megtanulásában, gyakorlásában, s nem utolsó sorban meghallgatásában is hasznosíthatjuk a Finale programokat. 

 

FINALE A HANGSZEROKTATÁSBAN

 

Hangszeres tanárok számára is nyújt alternatívát a Finale, ugyanis a NotePad program segítségével a zongorakísérettel történő gyakorlás otthon is megoldhatóvá válik. Az általunk lekottázott, s az előadási utasításoknak megfelelően beállított mű nemcsak meghallgatható, hanem kíséretként is szolgálhat az előadási darabot gyakorolni kívánó tanulók számára, s a gyakorlást elősegítendő, a tempó is – a tanulási folyamatnak megfelelően – módosítható. Természetesen ez nem pótolja a zongorakíséretes foglalkozásokat – nem is ez a cél –, azonban nagy segítség lehet mindazok számára, akik esetleg szükségesnek tartják a nehezebb belépések kigyakorlását, s akiknek nincs oly gyakorisággal módjuk korrepetíciós órákat látogatni. 

A Finale program széleskörű felhasználási lehetőségeit bővíti, hogy a hangszeres darabok, valamint a szolfézs-foglalkozásokon feldolgozott zenei idézetek, ritmusgyakorlatok hangformátumban (mp3, wav) is elmenthetők, megoszthatók, s akár telefon-csengőhangként is beállíthatók.


 

FINALE A MAGÁNÉNEK-OKTATÁSBAN

 

Az énekesek gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy az előadni kívánt zenemű nem a számukra megfelelő hangnemben (hangmagasságban) íródott. Ebben az esetben rendkívüli segítséget nyújthat a Finale program, hiszen a lekottázott előadási darab nemcsak meghallgatható, s kíséretként alkalmazható – mint a már említett hangszeres oktatásban –, hanem az énekes kedve szerint próbálkozhat a számára legmegfelelőbb hangmagasság beállításával (a darab transzponálásával). Amennyiben sikerült megtalálni az ideális hangnemet, akkor a dal minden probléma nélkül az új hangnemnek megfelelően kinyomtatható, megkönnyítve a zongorakísérő munkáját, akinek ezt követően már nem kell a különféle transzpozíciós feladatokkal bajlódni.
A dal lekottázását követően – a gyakorlás megkönnyítése céljából – az énekszólam lehalkítható vagy elnémítható. 

 

 

FINALE PRINTMUSIC

 

A Finale PrintMusic (a Finale család egy kedvezőbb áru, ám megfelelő tudással felruházott tagja) programmal is lehetősége nyílik a felhasználóknak a fent említett feladatlapok, kamarazenei, valamint zongorakíséretes darabok elkészítésére.
A Finale programcsalád e tagja azok számára készült (zenetanárok, zeneszerzők, zenei intézményekben tanuló diákok), akik nem igénylik, illetve nincs szükségük a programcsalád legnagyobb tudású tagjának legfejlettebb funkcióira.
A Finale PrintMusic segítségével is könnyedén professzionális minőségű, igényes kottákat készíthetünk. Próbálja ki a PrintMusic programot!

 

 

A PrintMusic 2014-es verziója – hasonlóan a Finaléhoz – már rendelkezik előre elkészített feladatlapokkal, amelyek a NotePad alkalmazás segítségével könnyedén használhatók mind a tanítási órákon, mind pedig otthoni környezetben.

 


 

Az említettek tükrében a Finale vagy a PrintMusic minden olyan zenetanár (zenei intézmény) számára egy megtérülő befektetést jelenthet, akik (amely intézmények) szeretnék felfedezni, kiaknázni a programban rejlő lehetőségeket, valamint igénybe kívánják venni az említett segédanyagokat, s az ahhoz szükséges hátteret is biztosítani szeretnék önmaguk (intézményük) számára.

 

A  FINALE TANFOLYAM oldalról ingyenesen letölthető dokumentumok segítségül szolgálnak a Finale program egyes eszközeinek bemutatásában, azok használatának megismertetésében.
A  FINALE PROGRAM ÚJDONSÁGAI oldalról pedig letölthető a Finale program legújabb verziójának újdonságait bemutató dokumentum, amelyben egyéb, a program használatával kapcsolatos információk is megtalálhatók.
S végül, de nem utolsó sorban a FINALE programot bemutató KÖNYVEK is segítségére lehetnek a Finale kottagrafikai alkalmazást előnyben részesítő felhasználóknak. A  WEBSHOPBAN megvásárolható két kiadvány széleskörűen bemutatja a Finale programmal kapcsolatos ismereteket.

 

A Finale programcsalád tagjairól és a vásárlás lehetőségeiről bővebb információ:
                www.finalemusic.com
                www.finale.hu